Żłobek

Zapewniamy najmłodszym Ludziom troskliwą i bezpieczną opiekę. Stwarzamy im najlepsze warunki do harmonijnego rozwoju psychoruchowego, doskonalenia kompetencji społecznych oraz rozwijania talentów.
Nasze troskliwe, czułe i empatyczne opiekunki są profesjonalnie przygotowane do pracy w żłobku. Wiedzą, jak zaspokoić potrzeby najmłodszych dzieci i jednocześnie dbać o ich bezpieczeństwo i rozwój.
Wspieramy Rodziców w procesie wychowania dzieci. Stałym elementem współpracy z Nimi są codzienne rozmowy, konsultacje psychologiczne oraz spotkania i warsztaty wspierające kompetencje rodzicielskie.
Zbilansowane śniadania i podwieczorki serwuje dzieciom nasza kuchnia. A obiady dostarczane są przez profesjonalną firmę cateringową, która specjalizuje się w gotowaniu posiłków dla dzieci. W żywieniu dzieci inspirujemy się BLW (Baby-Led Weaning), co oznacza wprowadzanie nowych pokarmów i smaków w sposób dający dziecku wybór. Jest to idea powstała na gruncie Rodzicielstwa Bliskości (Attachment Parenting)

Jak pracujemy?

Zajęcia adaptacyjne.
Mają na celu zapoznanie dzieci i rodziców z naszą placówką. Są to spotkania, w trakcie których dzieci biorą czynny udział w różnych formach aktywności. Są to trzy etapowe, darmowe zajęcia, trwające od 60 do 90 minut w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
Zajęcia adaptacyjne przeprowadzane są w III etapach:
1. Dziecko na początku uczestniczy w zajęciach razem z rodzicem.
2. Rodzic staje się obserwatorem pracy i zabawy dziecka w grupie.
3. Dziecko uczestniczy w zajęciach samodzielnie (bez rodzica).

Zajęcia wychowawcze.
Opiekunki prowadzą zajęcia posługując się metodami, które pomagają:
1. wspierać proces budowania poczucia własnej wartości u dzieci przez akceptację i stosowanie pozytywnej komunikacji;
2. w rozpoznawaniu i wyrażaniu uczuć przez dzieci;
3. w rozwiązywaniu konfliktów w grupie;
4. w kształtowaniu zdolności do empatii;
5. we wspieraniu procesu usamodzielnienia się dziecka.

Edukacja zdrowotna.
Dzieci uczestniczą:
1. w zajęciach gimnastyki ogólnorozwojowej,
2. w zabawach grupowych organizowanych na świeżym powietrzu,
3. w porannej gimnastyce,
4. w nauce nocnikowania,
5. w codziennych czynnościach kształtujących nawyki higieniczno – zdrowotne.

Zajęcia z rytmiki.
Rytmika to nie tylko śpiewanie piosenek. To poznawanie instrumentów muzycznych i różnego rodzaju muzyki. To również samodzielne próby zagrania na prostych instrumentach muzycznych. To także odczuwanie emocji i próby ich nazwania, wyrażenia przez taniec i ruch. Zajęcia z rytmiki odbywają się 2 razy w tygodniu.

Zajęcia anglojęzyczne.
Zajęcia językowe w żłobku odbywają się codziennie. Nauka języka angielskiego jest prowadzona w formie zabawy, gdzie dzieci poznają język wszystkimi zmysłami. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem muzyki i ruchu. Podczas zajęć obowiązuje zasada „no polish”, stwarzając anglojęzyczne środowisko. Dzieci, z kontekstu w trakcie zabawy poznają znaczenia dźwięków, z którymi codziennie się osłuchują. Dzięki temu uczą się szybko i łatwo.

Zajęcia plastyczne.
Podczas zajęć plastycznych wykorzystujemy w żłobku różnorodne techniki: malowanie palcami, stopami, rysowanie kredkami, stemplowanie, prace wykonane z włóczek, szmatek, kasz i makaronów, zabawy z gliną, masą solną i wiele innych. Zajęcia rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, pomagają uwierzyć we własne siły, wzmagają poczucie własnej wartości i uczą cierpliwości.

 

Zapraszamy do kontaktu, jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta.

=> Formularz kontaktowy
t. 606 611 422