Wartości

1. Dialog
2. Szacunek
3. Zaangażowanie

Hero!Academy jest przedszkolem, które zostało stworzone w oparciu o 3 fundamentalne wartości. Dzięki temu osiągnęliśmy wysoką jakość w działaniach edukacyjno – wychowawczych i opiekuńczych oraz możliwość ciągłego rozwoju.

Dbając o spójność w realizacji celów, wypracowaliśmy wspólny kierunek działań całego zespołu Nauczycieli Hero!Academy.

DIALOG:

Rozmawiamy i wspólnie rozwiązujemy trudne sytuacje. Dla nas kontakt i dialog jest kluczem do porozumienia, które jest warunkiem konicznym do osiągania wyznaczonych celów. Naszym celem nadrzędnym jest dobro dziecka, jego harmonijny rozwój i całościowe podejście do niego, jako do człowieka. Jesteśmy przekonani, że otwarty i szczery dialog przyczynia się do relacji w szacunku i uważności na drugą osobę.

SZACUNEK:

Szacunek poznajemy po tym kiedy drugi człowiek i relacja z nim są dla nas ważne. Nasz kontakt ze wszystkimi ludźmi naszej społeczności – z dziećmi, z ich rodzicami, miedzy nami w zespole opiera się na wzajemnym szacunku.

ZAANGAŻOWANIE:

Pracujemy z entuzjazmem i z pasją. Tworzymy atmosferę życzliwości i uważności na drugą osobę. We wszystkim, co robimy, dajemy z siebie możliwie jak najwięcej. Nasza współpraca jest kluczem do wspólnego osiągania wyznaczonych celów, do rozwoju osobistego i radości z wykonywanych zadań.