Empatyczne relacje

mama-ddziecko-hustawka-zabawa

Najprościej mówiąc: empatia jest wrażliwością człowieka na sytuacje, myśli, emocje i zachowanie drugiej osoby. Dzięki umiejętności budowana i rozwijania empatycznych relacji z innymi możliwe jest przyjmowanie różnych ról społecznych oraz współdziałanie w związku, w grupie i w zespole. Wysoki poziom empatii umożliwi dostrzeżenie i zrozumienie drugiej osoby w określonej sytuacji, a to z kolei wpływa na decyzję o sposobie zachowania się w stosunku do niej – zaoferowaniu wsparcia, pomocy czy odpowiedniej przestrzeni na działanie.