Pedagogika Montessori

monterossi-zabawka-dziecko

Jesteśmy pierwszym Niepublicznym Przedszkolem w Miasteczku Wilanów realizującym zadania dydaktyczno-wychowawcze inspirowane założeniami pedagogiki Marii Montessori. Czerpiąc z nurtu montessoriańskiego, wspieramy Dziecko, aby:

  • wiedziało, że zdobywa wiedzę wyłącznie dla siebie;
  • potrafiło samodzielnie dokonywać wyborów;
  • potrafiło dokonać adekwatnej samooceny;
  • kształtowało umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
  • potrafiło respektować zasady i normy społeczne pod wpływem samodyscypliny, a nie zewnętrznego przymusu;
  • wzrastało w poczuciu własnej wartości niezależnie od kar, nagród i ocen;
  • ukształtowało w sobie postawę tolerancji dla odmienności kulturowej, religijnej i narodowościowej oraz wrażliwości, otwartości i empatii na innych ludzi.

Sale, w których dzieci przebywają, są wyposażone w nowoczesne pomoce, zabawki oraz dodatkowo w pomoce montessori. Nasze wnętrza stwarzają dziecku optymalne warunki rozwoju, dostosowane do jego indywidualnych możliwości, potrzeb i zainteresowań. Przyjazne otoczenie oraz życzliwi nauczyciele gwarantują, że w przedszkolu panuje rodzinna atmosfera, w której dzieci czują się, jak w domu.
Podstawą jest dla nas systematyczna obserwacja i podążanie za indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami każdego dziecka. Naszym celem jest wychowanie i edukacja małych Ludzi do wartości, aby w przyszłości byli odpowiedzialnymi i świadomymi dorosłymi. Zależy nam, by pozostając w kontakcie ze swoimi uczuciami i potrzebami, poradzili sobie w każdej relacji i sytuacji. Podążając za myślą Marii Montessori, tworzymy warunki umożliwiające samodzielny i aktywny rozwój, wzbudzamy i podtrzymujemy entuzjazm do doświadczania i nauki, jednocześnie budując w nich poczucie wartości oparte na adekwatnej samoocenie.