Kompetencje przyszłości

Świadomość siebie i poczucie własnej wartości, empatia, praca w zespole, logiczne myślenie, wnioskowanie i analizowanie, umiejętność komunikacji, otwartego dialogu i mediowania… to kompetencje kluczowe w programie Hero!Way

Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń pedagogicznych, znajomości wielu metod i sposobów realizacji celów wychowawczych nasze podejście oparliśmy na 5 KLUCZOWYCH KOMPETENCJACH PRZYSZŁOŚCI.

W nowatorski sposób włączyliśmy te kompetencje w autorskie programy edukacji, wychowania i wspierania w rozwoju najmłodszych ludzi. My wiemy czego oni potrzebują, by kompetencje te nabywać i je rozwijać.

  1. Samoświadomość siebie i empatia – uczymy dzieci wglądu w siebie, wspieramy w zrozumieniu swoich potrzeby i emocji oraz potrzeb innych i ich emocji.
  2. Komunikacja i dialog – uczymy spontanicznego wyrażania siebie. Nawet najlepsze pomysły nic nie wniosą , jeśli nie będziemy umieli ich przekazać innym ludziom. Kluczem do porozumiewania się ze światem są umiejętności miękkie – komunikacja empatyczna.
  3. Poczucie własnej wartości i pewność siebie – od najmłodszych lat budujemy w dzieciach poczucie własnej wartości, świadomość, że mogą wszystko osiągnąć, że potrafią. Uwzględniamy dziecięce zdanie, prawo do popełniania błędu, a ich pomysły są uwzględniane i nie podlegają destruktywnej krytyce.
  4. Praca w zespole – wokół nas są inni ludzie, mali i duzi…. Razem osiągamy znacznie więcej niż pojedynczo. Uczymy dzieci, jak uwzględniać i szanować to że mogą mieć inne pomysły, poglądy i strategie.
  5. Umiejętność mediacji (poszukiwanie rozwiązań win – win) – uczymy, jak w sytuacjach konfliktowych mieć uważność na siebie i na drugą osobę. Obie strony poczują się usatysfakcjonowane, kiedy zostaną usłyszane ich potrzeby. Ważne jest także, że podejście win-win zachęca do współpracy, a nie do rywalizacji.
  6. Radzenia sobie z porażką – to umiejętność doświadczania i prawo do popełniania błędów. Porażka, nie jest informacja o tym, że jestem w czymś słaby. My uczymy , że porażka, to informacja o tym, że coś można zrobić inaczej, to świadomość wyboru innych strategii na osiąganie swoich celów