Nowatorski program rozwoju HERO!WAY

W naszym Przedszkolu Hero!Academy panuje inspirująca atmosfera, która każdemu daje możliwość rozwoju, odnoszenia sukcesów, radości i satysfakcji.

Codzienna praca na relacjach i wzajemnym uwzględnianiu wspiera tworzenie optymalnych warunków rozwoju dla najmłodszych ludzi, przygotowując ich do realnych wyzwań rzeczywistości, w której będą żyć w przyszłości.

Stworzyliśmy miejsce inne niż wszystkie.

Naszym celem jest nowa jakość edukacji przedszkolnej. Nasze działania skoncentrowane są wokół założenia, że każde dziecko to mały człowiek.

W Hero!Academy holistycznie kształtujemy rozwój emocjonalny, społeczny, psychofizyczny, jak również poznawczy i jednocześnie zwracamy szczególna uwagę, by zapewnić każdemu dziecku indywidualne warunki do swobodnego, zgodnego z jego tempem i preferencjami rozwoju.

Rozwój kluczowych kompetencji przyszłości, wybranych przez nas metod oraz metodologia nauczania języka angielskiego gwarantuje sukces Twojego Dziecka. Sukces rozumiany, jako umiejętność poradzenia sobie w każdej relacji i sytuacji, jaka spotka je w przyszłości.